Darligst i klassen?

Boklansering på Skinnarbøl Skolemuseum klokka 14.00.

  • Utdanning Hedmark (Foto/Photo)
    1/1
    Framsiden av Annos forskningspublikasjon 'Utdanning Hedmark'.

Vi samtaler om utdanning i vårt distrikt før og nå, med utgangspunkt i Anno museums nye bok 'Utdanning Hedmark'.

Hedmark fylke skårer lavt på flere nasjonale utdanningsstatistikker. Det er også store regionale forskjeller innad i fylket. Dette vil vi forstå og forklare: Hva skaper slike ulikheter, og hvordan oppstår ulike holdninger til utdanning?

Ved førstekonservator og bokredaktør Bjørn Sverre Hol Haugen og konservator Ingun Aastebøl.

Gratis adgang. Velkommen!