Det svenske sviket

Foredrag ved Eirik Veum på Kongsvinger Museum 22. februar klokken 19:00

Inngang 100,-

  • Det svenske sviket (Foto/Photo)
    1/1
    Framsiden av Eirik Veums bok 'Det svenske sviket'

Etter annen verdenskrig har det gode forholdet mellom Sverige og Norge blitt trukket frem som en viktig del av krigshistorien. Begrepet «broderfolk» brukes fortsatt for å understreke det gode forholdet mellom de to landene. Dette er likevel kun en del av historien om forholdet mellom Norge og Sverige under annen verdenskrig. Sannheten er at forholdet ikke var så hjertelig som krigshistorien har slått fast.

Særlig var forholdet anstrengt i krigens første fase frem mot det tyske nederlaget ved Stalingrad i februar 1943. Det svenske sviket avdekker at mange svensker ikke var «brødre» og heller ikke støttet nordmennene i deres kamp mot den tyske okkupasjonsmakten og deres norske allierte. Boka viser hvordan den norske motstandskampen i flere tilfeller ble motarbeidet av svenske borgere.

(Teksten er hentet fra Kagge Forlags nettsider.

  • Eirik Veum (Foto/Photo)
    1/1
    Eirik Veum

Eirik Veum er journalist og vaktsjef i NRKs nyhetsavdeling, og har skrevet flere bøker om nordmenn under andre verdenskrig. Nylig kom boka Det svenske sviket ut, og denne kvelden kommer han for å fortelle om forholdet mellom Norge og Sverige under krigen.