Geriljabroderi

Et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger husflidslag og Kongsvinger museum tirsdag 8. mai.

  • Geriljabroderi på museet (Foto/Photo)
    Kurs i geriljabroderi i samarbeid med Kongsvinger Husflidslag.

Museumsdirektør Mona Pedersen har en fortid som geriljaleder. I tospann med Astrid Loraas ledet hun Aksjon Geriljabroderi, og sammen skapte de et monster av en broderibevegelse der nusselighet og tekkelighet ble erstattet av harde realiteter i brodert form. 

Denne kvelden forteller Mona om hvordan det hele kom i gang, og hva som skjedde underveis. Ikke minst får du svar på spørsmålet "hva er egentlig et geriljabroderi"?