Søvn. Ei kulturhistorie.

Lansering av Bjørn Sverre Hol Haugens nye bok!

  10. november kl. 19

  Sted: Salen på Gyldenborg

  Odølingen Bjørn Sverre Hol Haugen har nettopp gitt ut boka Søvn. Ei kulturhistorie, som presenterer både senger og drømmer, og nattøy så vel som utøy. 10. november kommer han til Kongsvinger museum for å lansere boka og fortelle om arbeidet med den.

  Søvnens kulturhistorie

  Søvn er en forunderlig tilstand. Når vi sover er vi fysisk til stede, men likevel fraværende. I søvnen er vi helt for oss sjøl og utilgjengelig for omverdenen, samtidig som kroppslige lyder og bevegelser vitner om aktivitet. Søvn er biologisk nødvendig; vi må alle sove. Derfor er det lett å tenke seg at søvnen har artet seg lik over lang tid. Løfter en fram et utsnitt av søvnens kulturhistorie, kommer et mer nyansert bilde fram. Bjørn Sverre Hol Haugen forteller hvordan det biologiske søvnbehovet er tilpasset til ulike tider og ulike sammenhenger – hvordan søvn er strukket på, har vært et knapt gode eller en luksus.

  Om forfatteren

  • (Foto/Photo)

  Bjørn Sverre Hol Haugen har arbeidet mange år i Anno museum, først på Domkirkeodden og seinere i Kongsvingerregionen. Han er kulturhistoriker fra Universitetet i Oslo, med ph.d.-avhandlinga Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet. Bjørn Sverre var redaktør og hovedforfatter for Norsk bunadleksikon (2006), og er en populær «bunadekspert» både i TV og radio. Han har permisjon fra stillingen som førstekonservator i Anno museum og arbeider nå ved Norsk Folkemuseum, samtidig som han underviser i kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo.

   (Foto/Photo)
  • Seng på Odalstunet. Foto: Bjørn Sverre Hol Haugen. (Foto/Photo)
   1/1
   Seng på Odalstunet. Foto: Bjørn Sverre Hol Haugen.