Hvem er vi?

Det er en liten og engasjert stab som arbeider for Anno museum i Kongsvingerregionen.

Alle avdelingens ansatte er involverte i større og mindre oppgaver ved Kongsvinger museum, Kongsvinger museum, Odalstunet og Eidskog museum. I tillegg bidrar vi inn i fellesskapet i Anno museum sentralt.

Mona Pedersen

Mona Pedersen

Avdelingsdirektør, Anno museum avdeling Kongsvingerregionen
Amund Skagsoset Kristiansen

Amund Skagsoset Kristiansen

Fungerende museumsleder for Kongsvinger museum
Ingun Aastebøl

Ingun Aastebøl

Konservator NMF, seksjonsleder for formidling, museumsleder Kongsvinger museum
Bjørn Sverre Hol Haugen

Bjørn Sverre Hol Haugen

Førstekonservator, redaktør for tidsskriftet Solør-Odal
Ph.d. kulturhistorie.
MonaHolm.jpg. Foto/Photo

Mona Holm

Mona Holm

Konservator NMF, museumsleder Kvinnemuseet

Kvinnemuseet

KnutOlaStorbrNten.jpg. Foto/Photo

Knut Ola B. Storbråten

Knut Ola B. Storbråten

Konservator i kulturlandskap, museumsleder Odalstunet

Odalstunet

Line Helstad. Foto/Photo

Line Helstad

Line Helstad

Museumsleder Eidskog museum

Eidskog museum

Thea Aarbakke. Foto/Photo

Thea Aarbakke

Thea Aarbakke

Prosjektkoordinator, "Nå begynner'a med det der igjen"

Kvinnemuseet