Hopp til hovedinnhold

Snakk med oss om bygningsvern!

Har du gamle hus du vil ta vare på? I Kongsvingerregionen har vi en nyoppretta stilling som bygningsvernrådgiver som hjelper deg med råd og veiledning i bevaringsarbeidet, samt søknader om støtte til ditt prosjekt.

  • Profilbilde av Hans Johnsson.
    Hans Johnsson

Vår bygningsvernrådgiver

Hans Johnsson er nytilsatt bygningsvernrådgiver for Kongsvingerregionen. Han har lang erfaring som håndverker og rådgiver innen bygningsvern og kulturarv. Johnsson kjenner kulturarven i regionen vår godt. Han har blant annet bidratt i arbeidet med kulturminneplanen for Eidskog, Kongsvinger og Sør-Odal. Tidligere har han jobbet for  Kulturminnefondet, Viken og Innlandet fylkeskommuner, samt at han har drevet eget firma for rådgivning og  handverkertjenester.

 

Kontakt bygningsvernrådgiver:

hans.johnsson@annomuseum.no

Slik fungerer ordningen

Bygningsvernrådgiverstillingen er et samarbeid mellom Anno museum, kommunene og Innlandet fylkeskommune. Kontorsted er Gyldenborg på Kongsvinger, men arbeidssted vil være i samtlige kommuner i regionen. Eiere av gamle hus i Eidskog og Nord-Odal får inntil åtte timer gratis rådgivning. Kongsvinger, Sør-Odal, Grue og Åsnes er enda ikke tilknyttet ordningen høsten 2023, men innbyggere fra disse kommunene vil inntil videre kunne benytte tjenesten mot timebetaling på 1000 kr (+mva).

Helt konkret får du:

  • Inntil ett dagsverk gratis rådgivning til ditt bygningsvernprosjekt. Dersom prosjektet er mer omfattende, kan timer utover dette kjøpes. Det avtales i tilfelle på forhånd. 
  • Veiledning og råd om hvordan gå fram for å restaurere og bevare  kulturhistoriske bygg. Bygningen må ikke være vernet eller fredet for å ha kulturhistorisk verdi.
  • En skriftlig uttalelse om prosjektet. Denne kan brukes som et innspill til håndverker som skal kostnadsberegne tiltak, eller som vedlegg til søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av tiltaket.  Det kan være Kulturminnefondet, Smil-midler, Stiftelsen UNI m.fl.​
  • Veiledning i selve søknadsprosessen.

Trykk på museene for å komme tilbake til deres hjemmeside:

 Eidskog museumOdalstunet, Kongsvinger museum og Kvinnemuseet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2