Om Kongsvinger museum

Kongsvinger museum har to anlegg i Øvrebyen: Gyldenborg og Aamodtgården. I tillegg har vi ansvar for Skinnarbøl skolemuseum.

Gyldenborg er administrasjonssenter for de fire konsoliderte museene i regionen under driftsselskapet Anno museum. Her inngår Eidskog museum, Odalstunet og Kvinnemuseet. På Gyldenborg har vi også museumsbutikk og et lite bibliotek.