Kongsvinger museum byr på kunnskap

Kongsvinger museum byr på mer enn utstillinger. Vi er en kunnskapsbedrift som tar vare på kunnskapsressurser og produserer og formidler ny kunnskap. Visjonen vår er "Kunnskap om fortid - engasjement i samtid".