Kongsvinger museum byr på kunnskap

Visjonen vår er "Kunnskap om fortid - engasjement i samtid".

Det betyr at vi tar vare på kunnskap om fortidige praksiser gjennom samlingene våre, og at vi bruker dem som basis for produksjon og formidling av nye innsikter om fortiden, så vel som at de kan bidra til nye perspektiver på vår egen tid. 

Du finner oss også på Digitalt museum. Les mer under fanen "Våre samlinger".