Kongsvinger museum

Inngangsporten til distriktets kulturhistorie

Erik Werenskiolds skisser

Se kunstnerens digitaliserte skissebøker på nett!

Gyldenborg inngang

Åpningstider på museet

Tidsskriftet Solør-Odal

Rynkelue fra Vinger

Utforsk våre samlinger!

Du kan søke blant stadig flere av våre gjenstander på Digitalt Museum

Ole Boger - digitalt

Nå kan du oppleve Kongsvingerkunstnerens fantastiske skulpturer på Digitalt Museum

Flotte ledige lokaler på Gyldenborg!

Aamodtgården, Gyldenborg og Skinnarbøl skolemuseum