Kongsvinger museum

Inngangsporten til distriktets kulturhistorie

Sensommer-/høstsesongen

Fra 16. august og ut september holder vi åpent lørdag og søndag, kl. 12 til 16.

Skolebesøk på Kongsvinger museum?

Les mer om våre tilbud her!

Erik Werenskiolds skisser

Se kunstnerens digitaliserte skissebøker på nett!

Gyldenborg inngang

Åpningstider på museet

Tidsskriftet Solør-Odal

Rynkelue fra Vinger

Utforsk våre samlinger!

Du kan søke blant stadig flere av våre gjenstander på Digitalt Museum

Ole Boger - digitalt

Nå kan du oppleve Kongsvingerkunstnerens fantastiske skulpturer på Digitalt Museum

Flotte ledige lokaler på Gyldenborg!

Aamodtgården, Gyldenborg og Skinnarbøl skolemuseum