Hopp til hovedinnhold

benyttet i utstillingen

Primærkilder:


•    Norsk folkeminnesamling, minneberetninger.
•    Kirkebøker for Solør-Odal i digitalarkivet.no
•    Medisinalberetninger for 1918 og 1919 fra ssb.no
•    Folkehelseinstituttet /fhi.no – temaside om korona


Sekundærkilder:

•    Sven Erik Mamelund: «Spanskesyken er 100 år i 2018:
     Hvordan spredte denne influensapandemien seg i Norge?»,
     Utposten nr. 7, 2018
•    Sven Erik Mamelund: «Spanskesyken rammet sosialt skjevt»,
     Samfunnspeilet nr. 1/2005
•    Store norske leksikons artikkel om spanskesyken /snl.no

Mediekilder: 

•    Indlandsposten 1918-1919
•    Hedemarkens Amtstidende 1918-1919
•    Folkeviljen januar 1919
•    Glomdalen.no 2020
•    Nrk.no 2021

En stor takk til alle privatpersoner og institusjoner som har bidratt i arbeidet med utstillingen!  • Logo Innlandet Fylkeskommune

Utstillingen er støttet av:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2