Hopp til hovedinnhold

I 2020 ble verden på nytt rammet av en pandemi. Hva er likhetene og forskjellene mellom de to?

Det gikk altså mer enn hundre år før vi igjen sto overfor en like verdensomspennende og truende pandemi som spanskesjuken. Mange forskere hadde imidlertid ventet på det i flere år.


Store influensapandemier kommer med jevne mellomrom. Asiasjuken i 1957 og Hong Kong-sjuken i 1969-1970 var begge alvorlige. Så seint som i 2012 hadde vi en influensaepidemi i Norge. Omfanget av disse i form av antallet sjuke og døde kan likevel ikke måle seg med spanskesjuken. 

Spanskesjuken skyldtes et influensavirus, antakelig en fugleinfluensa, som spredte seg over hele verden. Pandemier kjennetegnes av at de er nettopp verdensomspennende. 

Også dagens koronapandemi skyldes et virus. Korona-virus er en gruppe virus som har vært kjent siden 1932. Disse virusene kan forårsake forkjølelse og influensalignende sjukdommer. Korona-viruset som ble oppdaget i Kina i desember 2019, bærer navnet SARS-CoV-2 og fører til sjukdommen som vi kjenner som covid-19, eller «koronaen» som den kalles på folkemunne.


  • 1/1

I nyhetsbildet - en sammenligning

Mange ting er annerledes nå sammenlignet med 1918, men det finnes også mye som ligner. Nedenfor vises noen eksempler på nettopp det.

Faksimilene er hentet fra glomdalen.no mars 2020 og nrk.no i januar 2021, samt  Indlandsposten høsten 1918 og Folkeviljen januar 1919.

4/2
4/2
5/2
5/2
6/2
6/2
7/2
7/2
8/2
8/2
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2