Hopp til hovedinnhold
Rovelstad, begravelse

Navnet «spanskesjuken» har sin opprinnelse i at all informasjon om pandemien kom fra Spania ut til resten av verden i 1918.

Spania var nøytralt under første verdenskrig, og hadde derfor ikke sensur av nyheter. Dessuten ble både den spanske kongen og regjeringen sjuke, og pandemien fikk derfor mye omtale i landet. 

Det er usikkert hvor spanskesjuken opprinnelig kom fra. De første tilfellene ble registrert i militære treningsleirer i Midtvesten i USA vinteren og våren 1918. Amerikanske soldater brakte med seg sjukdommen til franske havnebyer under første verdenskrig. I Norge registrerte vi første tilfelle i Kristiania 15. juni 1918. Herfra spredte spanskesjuken seg utover hele landet.

 • Provisorisk sykehus i Kansas i 1918
  1/1
  Flere millioner soldater mistet livet i skyttergravene under første verdenskrig, men verden sto overfor en større, mer kostbar og truende krig enn den som ble utkjempet på slagmarken. Bildet er fra et provisorisk sjukehus i Kansas i 1918. Foto: National Museum of Health and Medicine
 • Selvportrett i spanskesyken, 1919
  1/1
  Edvard Munch (1863-1944) var en av de mange som ble smittet av spanskesjuken. Han utforsket sjukdommen i dette selvportrettet med tittelen "Selvportrett i spanskesyken" fra 1919. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet
 • 1/1
  I pandemiens første fase hadde sjukdommen et ganske mildt preg, og de fleste overlevde. Likevel påvirket den dagliglivet i Kristiania i stor grad. Fra Indlandsposten, 4. juli 1918.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1