Solør-hijab

Utstillingen Solør-hijab viser kvinnehodeplagg fra 1800-tallets Solør-Odal og dagens bruk av hijab.

Kvinner fra Solør dekte håret med lue og skaut, og lignet på dagens kvinner som bruker hijab. Vi trekker på denne måten norsk kulturhistorie inn i dagens samfunnsdebatt. Det er viktig at museene bidrar i samfunnsdebatten, for når det gjelder hijab-bruk blir frontene fort harde og historiekunnskapen mangelfull.

I utstillingen lar vi gjenstandene styre fortellingene og fortolkningene. Når det hevdes at hijab er kvinneundertrykkende, spør vi om undertrykkelsen sitter i underlua, hårklemma eller skautet. Vi er opptatt av å vise koblinger mellom bruk av hodeplagg og religion, både de historiske norske og de globale i vår samtid. 

Tekstutdrag fra Bibelen og Koranen viser at det er den førstnevnte boka som gir det tydeligste påbudet om at kvinner skal dekke til håret.Vi trekker også fram andre forhold ved hodeplaggbruk enn de religiøse. Generasjonsmotsetninger og status i samfunnene som hodeplaggbrukerne er og var en del av, peker seg også ut som viktige.

 • Stina Haslerud
  Stina Haslerud (1813-1890) fra Åsnes
 • Thore Høiby
  Thore Høiby
 • Kristine Lundsbakken (t.v.) og Iman Meskini på utstillingsåpning. Foto: Mona Holm/Kongsvinger museum
  Kristine Lundsbakken (t.v.) og Iman Meskini på utstillingsåpning. Foto: Mona Holm/Kongsvinger museum
 • Fra åpning av utstillingen Solør-Hijab
  Fra åpning av utstillingen Solør-Hijab
 • Solør-Hijab
  Bilde fra åpning av utstillingen "Solør-Hijab"
 • Iman Meskini på utstillingsåpning
  Iman Meskini på utstillingsåpning
 • Kristine Lundsbakken på utstillingsåpning
  Kristine Lundsbakken på utstillingsåpning