Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Solør-Odal

Tidsskriftet presenterer stoff fra alle kommunene i Solør-Odal, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal.

Solør-Odal, tidsskrift for lokalhistorie og kultur ble etablert av Gunnar Tanga og Hans Marius Trøseid i 1969.  Fra 2023 kommer det ut med to dobbeltnummer hvert år. Redaksjonen for tidsskriftet holder til ved Kongsvinger museum, Gyldenborg.

EN GAVEPAKKE TIL HISTORIEINTERESSERTE!

Nå er 170 utgaver av Solør-Odal, tidsskrift for lokalhistorie og kultur gjort tilgjengelige gjennom Nasjonalbibliotekets digitale tidsskriftportal. Her er et rikt materiale å øse av!

Kongsvinger museum, som i dag utgir tidsskriftet, har gjort avtale med Nasjonalbiblioteket om å gi tilgang til alle nummer utgitt mellom 1969 og 2013.

For utgaver av Solør-Odal, tidsskrift for lokalhistorie og kultur fra 2014 og fram til i dag kan du kontakte Kongsvinger museum direkte.

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2