Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Solør-Odal

Solør-Odal er et tidsskrift for lokalhistorie og kultur. Tidsskriftet presenterer stoff fra alle kommunene i Solør-Odal, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal. Solør-Odal kommer med fire nummer hvert år. Redaksjonen for tidsskriftet holder til ved Kongsvinger museum, Gyldenborg.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1