Redaksjon

Tidsskriftet Solør-Odals redaksjon er staben ved Kongsvinger museum.

Redaktør: Bjørn Sverre Hol Haugen mail