Hopp til hovedinnhold

Om Anno museum Kongsvingerregionen

Anno museum AS har ansvar for driften av over 20 konsoliderte museer i hele Hedmark.

Anno museums avdeling i Kongsvingerregionen består av fire museer: Kvinnemuseet har et nasjonalt ansvar for formidling av kvinnehistorie, Kongsvinger museum med ansvar for by- og regionshistorie, Eidskog museum med anlegg som viser hverdagsliv og arbeid i Eidskog gjennom mange generasjoner og Odalstunet som et lokalt museum for Nord- Odal og Sør-Odal.

De fire museene eies av ulike foreninger og stiftelser, mens Anno har driftsansvaret ved museene.

Avdelingen har sju ansatte og har sitt administrasjonssenter i Gyldenborg på Kongsvinger festning.


  • Bilde av Kongsvinger museum

    Kongsvinger museum

    Vis vei

    I Øvrebyen, innunder festningsmurene, ligger Kongsvinger museum med Gyldenborg og Aamodtgården. Museet formidler historien til befolkningen i området, både fattig og rik.

  • Bilde av Kvinnemuseet

    Kvinnemuseet

    Vis vei

    I sveitservillaen Rolighed i Løkkegata er historien fortalt med et kvinneperspektiv. Synet på kjønnsroller og likestilling har endret seg gjennom tidene, og som gjest på museet får du utfordret dine egne oppfatninger. På Kvinnemuseet kan du se utstillinger i tre etasjer, blant annet «Damen i Berlin» om Dagny Juel og en utstilling om leketøy for jenter og gutter.

  • Bilde av Skinnarbøl Skolemuseum

    Skinnarbøl Skolemuseum

    Vis vei

    Den gamle skolen på Skinnarbøl ble bygd som en av de første fastskolene i Vinger kommune i 1862. Da hele Skinnarbøl skolekrets ble lagt ned og barna flyttet til Kongsvinger Sentralskole i 1964, var det ikke lenger noen som hadde bruk for det gamle skolehuset, og det ble stående å forfalle.

  • Bilde av Skålbergsætra

    Skålbergsætra

    Vis vei

    Skålbergsætra er Odalstunets museumssæter og ligger en mil til skogs på veien mellom Austvatn og Hof i Solør. Her er det drift hver sommer med budeier, kuer, vafler og rømme i en hel måned. Sætra er tilgjengelig både med bil og til fots langs den gamle merkede sætervegen. Grupper er velkommen til å besøke sætra utenom sætertida etter avtale. Følg Rv209 til du kommer til en avkjøring skiltet «Østmosætra-Solør» på venstre hånd. Kjør ca. 8 km langs Østmosætervegen (bomavgift), til du kommer til Krokmyra. Fra Krokmyra kan man følge den gamle sætervegen til fots, 1-1,5 times vandring i skogen. Starten av stien er merket fra Krokmyra.

  • Bilde av Sagstua Skolemuseum

    Sagstua Skolemuseum

    Vis vei

    Sagstua skolemuseum er Sigurd Hoels barndomshjem på Sand i Nord-Odal. På museet presenteres Sigurd Hoels forfatterskap – og hans liv som odøling og verdensborger – både i utstilling og film. Her er det også innredet en lærerleilighet og ei skolestue. Museet er åpent på søndager i sommersesongen og ellers etter avtale.

  • Bilde av Odalstunet

    Odalstunet

    Vis vei

    Odalstunet ligger på Skarnes og er et friluftsmuseum for begge Odals-kommunene. Her oppleves historien som levende og håndfast, som om veggene snakker.

  • Bilde av Eidskog museum

    Eidskog museum

    Vis vei

    Eidskog museum er et økomuseum hvor bygninger og anlegg er bevart på sin opprinnelige plass rundt i bygda. Utflukter hit gir et mangfold av opplevelser.

Les mer om museene våre i Kongsvingerregionen!